ایضاح مفهومی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

ایضاح مفهومی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا در این مصاحبه، ناظر به نقدها و اشکالاتی که بر نظریه علم دینی آیت‎الله جوادی آملی وارد شده است، به ایضاح...

ایضاح مفهومی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

ایضاح مفهومی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

حمید پارسانیا
۹ بهمن ۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا در این مصاحبه، ناظر به نقدها و اشکالاتی که بر نظریه علم دینی آیت‎الله جوادی آملی وارد شده است، به ایضاح...

نو آوری های علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی در بحث اعتباریات

نو آوری های علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی در بحث اعتباریات

حمید پارسانیا
۷ فروردین ۱۳۹۳

علامه طباطبایی اعتباریات عقل نظر را به دو قسم تقسیم می کند؛ اعتبارات قبل از اجتماع و اعتبارات بعد از اجتماع، که اعتباریات بعد از...

عرفان و سیاست ۱۲: نقطه‌ اوج‌ و قله‌ وحدت‌ «نگرش‌ عرفانی» با «فقه‌ سیاسی»

عرفان و سیاست ۱۲: نقطه‌ اوج‌ و قله‌ وحدت‌ «نگرش‌ عرفانی» با «فقه‌ سیاسی»

حمید پارسانیا
۳ دی ۱۳۹۲

نقطه‌ اوج‌ و قلة‌ وحدت‌ «نگرش‌ عرفانی» با «فقه‌ سیاسی» تشیع‌، در حادثه‌ خونرنگ‌ عاشورا و شهادت‌ عاشقانه‌ حسین‌ بن‌ علی‌ (ع) و اصحاب‌ او...

عرفان و سیاست ۱۱: تمایز دقیق میان عرفان و فقه در عین پیوند میان آن دو

عرفان و سیاست ۱۱: تمایز دقیق میان عرفان و فقه در عین پیوند میان آن دو

حمید پارسانیا
۳۰ آذر ۱۳۹۲

عرفان‌ بر اصل‌ ارتباط‌ ظاهر و باطن‌ و ضرورت‌ احکام‌ ظاهری‌ تأکید می‌کند و فقه‌ به‌ شناخت‌ شریعت‌ می‌پردازد و شریعت، حوزه‌ گستردة‌ زندگی‌ دنیوی‌...

عرفان و سیاست ۱۰: تأثر فقه سیاسی از عرفان نظری

عرفان و سیاست ۱۰: تأثر فقه سیاسی از عرفان نظری

حمید پارسانیا
۲۶ آذر ۱۳۹۲

عرفان‌ اسلامی، نوعی‌ اندیشة‌ سیاسی‌ فقهی‌ به‌ دنبال‌ می‌آورد و هر نوع‌ اندیشة‌ سیاسی‌ را که‌ ارتباط‌ خود را با مبانی‌ و مبادی‌ آسمانی‌ قطع‌...

عرفان و سیاست ۹: آفات توجه صِرف به علوم باطنی

عرفان و سیاست ۹: آفات توجه صِرف به علوم باطنی

حمید پارسانیا
۲۳ آذر ۱۳۹۲

علم‌ باطنی‌ را با غفلت‌ از علوم‌ ظاهری‌ و بی‌توجهی‌ به‌ آن‌ نمی‌توان‌ به‌ صورتی‌ سالم‌ و صواب آموخت‌؛ زیرا طریق‌ «باطن» از مسیر «ظاهر»...

عرفان و سیاست ۸: آفت توجه صِرف به علوم ظاهری

عرفان و سیاست ۸: آفت توجه صِرف به علوم ظاهری

حمید پارسانیا
۱۹ آذر ۱۳۹۲

آفت‌ علم‌ و عالمی‌ که‌ به‌ ظاهر می‌پردازد، بی‌توجهی‌ به‌ باطن‌ اشیأ است‌ و این‌ غفلت‌ و بی‌توجهی‌ اگر رسمیت‌ پیدا کند، نظام‌ حقوقی‌ دنیوی‌...

عرفان و سیاست ۷: شریعت، طریقت و حقیقت

عرفان و سیاست ۷: شریعت، طریقت و حقیقت

حمید پارسانیا
۵ آذر ۱۳۹۲

سیاستی که انبیاء برای عمل و رفتار اجتماعی، سیاسی و حتی فردی بندگان خداوند ارائه می دهند، با توجه به باطن آسمانی اعمال و رفتار،...

عرفان و سیاست ۶: معنای عرفانی سیاست

عرفان و سیاست ۶: معنای عرفانی سیاست

حمید پارسانیا
۲ آذر ۱۳۹۲

اگر رفتار سیاسی واجتماعی به تناسب باطن و غیب خود در حیات معنوی او اثر می گذارد، انسان عارفی که پروای حیات و سعادت معنوی...

عرفان و سیاست ۵: عرفان و سکولاریزم

عرفان و سیاست ۵: عرفان و سکولاریزم

حمید پارسانیا
۲۸ آبان ۱۳۹۲

عرفان صحنه حیات و زندگی اجتماعی و سیاسی را به همان میزان که کار دنیوی است، کاری اخروی و عرفانی نیز می داند؛ بلکه...

نظرات
نظری داده نشده است