ویژگی شهر اسلامی

سید حسین نصر
۲۹ تیر ۱۳۹۳

Nasr 2یکی از قابل توجه ترین ویژگی های شهر اسلامی در مفهوم سنتی آن، عبارت بوده است از همسازی کامل آن با بوم طبیعی و هماهنگی آن با آب و هوا و سایر شرایط طبیعی و اقلیمی.

شهر اسلامی، هرگز به نحوی ساخته نشده است که نشانگر مخالفت انسان با طبیعت باشد. بلکه به عکس، همواره همساز و همسو با نیروها و عناصر طبیعت بنا شده است.

در ساختن این شهرها حداکثر استفاده از نور، باد، سایه، و موادی که در دسترس بوده به عمل آمده و این مواد به نحوی مورد استفاده قرار گرفته است که اگر زمانی مردم شهر، شهر را ترک می کردند، این مواد به طور طبیعی به آغوش طبیعت بازمی گشته است…

Abadani-Zamin

شهر اسلامی را، آن چنان که سنتاً ساخته می شده است، بایستی یکی از بزرگترین دستاوردهای هُنر اسلامی دانست. و به همین قیاس، از بین رفتن آن را در خلال قرن گذشته، باید یکی از بزرگترین مصایبی شمرد که در نتیجه استیلای استعمار غرب بر جهان اسلام در قرون هجدهم و نوزدهم بر جهان اسلام نازل شد، و سپس با اقدامات حکومت های مسلمانِ به ظاهر مستقل که حریصانه در پی تقلید از مدل های شهرسازی غربی بودند، ادامه یافت.

(دکتر سیدحسین نصر؛ جوان مسلمان و دنیای متجدد؛ ترجمه مرتضی اسعدی؛ ص ۱۶۴ تا ۱۶۶)

 

 


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .