کتاب «روش شناسی صدرالمتألهین» منتشر شد

بخش خبری
۱۳ مهر ۱۳۹۲

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، کتاب «روش‌شناسی صدرالمتألهین» که به قلم غلامرضا میناگر به نگارش در آمده و اهتمام خود را بر تأکید هر چه بیشتر بر هماهنگی شریعت و عقل در حکمت متعالیه و تأکید بر جایگاه وحی در مبادی این حکمت قرار داده است، به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

Ketab-Ravesh-Shenasi-Sadra

 

 

بنا بر این گزارش، در فصل اول این نگاشته نتیجه‌ای که می‌توان به دست آورد این است که صدرالمتألهین به علت جایگاه و نیز قوت و کاربرد کامل و بی‌نقصی که نصوص وحیانی و اسلامی از دو نشئه این عالم و جهان آخرت دارد، در قبال عقل به اهمیت نقش آن توجه کرده و در بیشتر آثار خود به تمامی از آیات و روایات استفاده کامل برده است.

 

فصل دوم به تبیین این مطلب اختصاص یافته است که همچنان که صدرالمتألهین در مسئله فهم متن و معناشناختی از اصل به طور وافر بهره گرفته است، در مسائلی مانند هستی‌شناخت و نیز معرفت‌شناسی، جملگی از واقعیت و رئالیسم استفاده کامل برده است.

 

در سومین فصل به وسیله نویسنده تبیینی از طریقه کلی صدرالمتألهین در نحوه دستیابی به معارف عمیق و مدلولات تأویلی نصوص وحیانی ـ که به شکل تعاملی و دیالکتیکی در هر یک از مرحله‌ها صورت پذیرفته ـ ترسیم و ارائه شده است.

 

در پایان فصل چهارم نیز به عنوان نقطه ثقل این رساله بر این مطلب تمرکز شده است که ملاصدرا از تأویل در نص به عنوان یک روش برای کشف باطن امور و نیل به حقیقت آن‌ها استفاده کرده است.

 

یادآور می‌شود، کتاب «روش‌شناسی صدرالمتألهین» به قلم غلامرضا میناگر، با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در ۳۶۸ صفحه و با قیمت ۱۸۰ هزار ریال منتشر شده است.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .