وجه تمایز و شباهت فلسفه و کلام

آیت الله جوادی آملی
۱۴ مهر ۱۳۹۲

Javadi10کلام رایج اهل سنت که کلام اشعری است، مقید به برهان نیست و از قیاسات جدلی استفاده می کند ولیکن کلام شیعه، مقید به برهان است. از این رو کلام شیعه در بسیاری از مسائل الهی که محل بحث اهل کلام است، با بخشی از فلسفه که به این امور می پردازد، هماهنگ است…

 

از آنجا که برهان و استدلال در حوزه مفاهیم کلی قابل طرح می باشد، آراء فلسفی محدود به امور کلی می باشد و فیلسوف از استدلال بر امور جزئی ناتوان است…

 

امتیاز کلام شیعه از فلسفه در اظهار نظر پیرامون برخی از امور جزیی همانند نبوت و امامت خاصه و بعضی از امور اعتباری از قبیل شفاعت و توبه است. و دلیل آن استفاده از برخی مبادی نقلی در این گونه مسائل است.

 

(حضرت آیت الله جوادی آملی؛ رحیق مختوم؛ جلد ۱؛ ص ۱۳۶ و ۱۳۷)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .