برگزاری دومین جلسه منطق؛ گروه ۱ و ۲

روابط عمومی
۳ مهر ۱۳۹۲

دومین جلسه گروه ۲ منطق، چهارشنبه سوم مهر ۹۲ در دفتر موسسه علم دینی صدرا و دومین جلسه گروه ۱، پنجشنبه ساعت ۹:۴۵ در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .