وجه مقدم آوردن تزکیه بر تعلیم در جمله: «و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه»

علامه طباطبایی
۸ مرداد ۱۳۹۲

Allameh-Tabatabay6در آیه شریفه [آیه ۲ سوره جمعه] مسأله تزکیه را قبل از تعلیم کتاب و حکمت ذکر کرده، و در دعاى ابراهیم کـه چـنـد سطر قبل نقل شد تعلیم کتاب و حکمت را جلوتر از تزکیه ذکر کرد. این بدان جـهـت بـوده کـه آیـه مـورد بـحـث در مـقـام تـوصـیـف تـربـیـت رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلم) است مؤمنین امت را؛ و در مقام تربیت، تزکیه مقدم بـر تـعـلیـم عـلوم حـقه و معارف حقیقیه است.

 
اما در دعاى ابراهیم مقام، مقام تربیت نبود، تـنـهـا دعـا و درخـواسـت بود؛ از خدا مى خواست که این زکات و علم به کتاب و حکمت را به ذریـه اش بـدهـد، و مـعـلوم اسـت کـه در عـالم تـحـقـق و خـارج، اول عـلم پـیـدا مـى شـود، بـعـد تـزکـیـه، چـون تـزکـیـه از نـاحـیـه عـمـل و اخـلاق تـحـقـق مـى یـابـد، پـس اول بـایـد بـه اعـمـال صـالح و اخـلاق فـاضـله عـالم شـد، و بـعـد بـه آنـهـا عمل کرد تا به تدریج زکات (پاکى دل) هم به دست آید.

 

(تفسیر شریف المیزان – ذیل آیات ۱ تا ۸ سوره مباکه جمعه)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .