خصوصیت دین حق

علامه طباطبایی
۱۰ مرداد ۱۳۹۲

Allameh-Tabatabay7دین حق دیـنى است که با آنچه فطرت انسانى اقتضایش را دارد موافق است و احکامش مطابق همان فطرتى است که خداى تعالى بشر را بر آن فطرت آفریده؛ و فطرت اقتضاء ندارد و نـمـى طـلبـد مـگـر چـیـزى را کـه کـمـال و سـعـادت انـسـان در آنست، و ایمان به آنچه خدا نازل کرده.
 
عمل به آن وضع انسان را در مجتمع دنیایى اش اصلاح مى کند. و اما در آخرت بـراى ایـنـکـه آخـرت ، عـاقبت همین زندگى دنیا است، وقتى آغاز زندگى توام با سعادت بـاشـد، انـجـامـش نـیـز سـعید خواهد بود، همچنان که قرآن کریم هم فرموده : (و العاقبه للتقوى).

 
(تفسیر شریف المیزان – ذیل آیه ۲ سوره مبارکه محمد)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .