اسلام و عنایتش به امر اجتماع

علامه طباطبایی
۱۴ مرداد ۱۳۹۲

Allameh-Tabatabay4هیچ شکى نیست در اینکه اسلام تنها دینى است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و این معنا را به صراحت اعلام کرده و در هیچ شأنى از شئون بشرى مساله اجتماع را مهمل نگذاشته.
 
و تو خواننده عزیز اگر بخواهى بیش از پیش نسبت به این معنا آگاه شوى، مى توانى از این راه وارد شوى که نخست اعمال انسانها را دسته بندى کنى و بفهمى که دامنه اعمال انسان چقدر وسیع است و اعتراف کنى که چگونه فکر آدمى از شمردن آنها و تقسیماتى که به خود مى گیرد به اجناس و انواع و اصنافى که منشعب مى شود عاجز است و از سوى دیگر در این معنا بیندیشى که چگونه شریعت الهیه اسلام آنها را شمرده و به همه آنها احاطه یافته و چگونه احکام خود را بطور شگفت آورى بر آن اعمال بسط و گسترش داده (بطورى که هیچ عمل کوچک و بزرگ آدمى را بدون حکم نگذاشته) آنگاه در این بیاندیشى که چگونه همه این احکام را در قالب هاى اجتماعى ریخته؛ آن وقت خواهى دید که اسلام روح اجتماع را به نهایت درجه امکان در کالبد احکامش دمیده.
 
(تفسیر شریف المیزان؛ ذیل آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل‌عمران)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .