اسلامی سازی علوم، دغدغه ای علمی و حقیقت جویانه

آیت الله مصباح یزدی
۱۱ تیر ۱۳۹۲

Mesbah1گاهی تصور می شود اسلامی سازی علوم تنها یک شعار سیاسی است، و به این دلیل ضرورت یافته است که انقلاب اسلامی به دنبال قطع همه رشته های پیوند با امپریالیسم جهانی است، و یکی ازاین پیوندها، ارتباط علمی با غرب است. براین اساس استدلال می شودکه ما باید تمام علوم پایه، تجربی، وانسانی موجود را دور بریزیم و علومی جدید بنا کنیم.

 

برخی بر این باورند که علوم رایج بر اساس دیدگاهی شیطانی و با اهدافی تجاوزگرانه بنا شده اند وهرگز برای تحقق اهداف اسلامی و انقلابی کارآیی ندارند، و به همین دلیل باید علومی مستقل به وجود آورد که از این پیرایه ها پاک باشند وبرای اهداف اسلامی مفید واقع گردند!

 

اینگونه برداشت های نادرست از موضوع ناشی ازعدم توجه به محل نزاع و مدعای مورد بحث است که به نتایجی ناصحیح نیز منجر می شود… اسلام به ما می آموزد که علم به معنای کشف حقیقت (باصرف نظر از زمان، مکان، شخص، یا آیینی که چنین کشفی به آن مستند باشد) دارای ارزش است و براساس تعالیم اسلامی باید چنین علمی را (درهرگوشه ازعالم که باشد و به هرقیمتی) جست وجووکسب کرد…

 

اگر ‎ما در‎مقابل علوم غربی موضع می‎گیریم و می‎خواهیم دانشگاه های خود را از بعضی داده های علوم غربی پاکسازی کنیم، صرفا به دلیل «غربی» بودن آنها نیست، چر اکه همین موضوع را نسبت به علوم «شرقی» نیز داریم؛ بلکه به این دلیل است که نقص ها، کمبودها، و احیانا اشتباهات و مغالطاتی در داده‎های آنها مشاهده می‎کنیم، و حس حقیقت جویی ما (علاوه بر وظیفه دینی مان) اقتضا می‎کند آن کاستی ها و کژی ها را برنتابیم و سعی کنیم حقایق را هرچه دقیق تر و واقعی تر به دست آوریم.

 

(محمدتقی مصباح یزدی؛ رابطه علم و دین؛ ص۳۱)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .