وجه اهتمام شارع در تقنین و تحکیم تعالیم و احکام

آیت الله جوادی آملی
۳۰ تیر ۱۳۹۲

Javadi3از دیدگاه اسلام، انسان در نظام هستی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که بی‌تردید هیچ شریعت و مکتبی او را در آن مقام منیع و رفیع قرار نداده است و در صورتی به آن جایگاه منیع نائل می‌شود که استعدادهای خود را به فعلیت برساند و تمام اهتمام شارع در مکتب انسان‌ساز اسلام، در جهت تقنین و تحکیم تعالیم و احکام، فعلیت‌بخشیدن به قوای بالقوه و تعالی انسانیت وی است.

 
فرد در آغاز حیوان بالفعل و انسان بالقوه است و هرگاه استعداد خویش را به فعلیت و ظهور برساند، از جنبه حیوانی خویش دور شده و به بلندای مقام انسانی بار می‌یابد و با تحقق و تجلی اوصاف انسانی، می‌تواند جامعه‌ای سالم و مدنیتی مفید داشته باشد.

 
(جوادی آملی؛ جامعه در قرآن؛ ص ۲۳)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .