لازمه وصول انسان به جایگاه رفیع خود در نظام هستی

آیت الله جوادی آملی
۲۹ تیر ۱۳۹۲

Javadi4از دیدگاه اسلام، انسان در نظام هستی،  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که بی‌تردید هیچ شریعت و مکتبی او را در آن مقام منیع و رفیع قرار نداده است و در صورتی به آن جایگاه منیع نائل می‌شود که استعدادهای خود را به فعلیت برساند و تمام اهتمام شارع در مکتب انسان‌ساز اسلام، در جهت تقنین و تحکیم تعالیم و احکام، فعلیت‌بخشیدن به قوای بالقوه و تعالی انسانیت وی است.

 
فرد در آغاز حیوان بالفعل و انسان بالقوه است و هرگاه استعداد خویش را به فعلیت و ظهور برساند، از جنبه حیوانی خویش دور شده و به بلندای مقام انسانی بار می‌یابد و با تحقق و تجلی اوصاف انسانی، می‌تواند جامعه‌ای سالم و مدنیتی مفید داشته باشد.

 
(آیت الله جوادی آملی؛ جامعه در قرآن؛ ص ۲۳)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .