فراخوان مقاله همایش روش شناسی علوم انسانی اسلامی

بخش خبری
۲۵ تیر ۱۳۹۲

مرکز مطالعات  علوم انسانی اسلامی دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار می کند:

فراخوان مقاله اولین همایش تخصصی سراسری روش شناسی علوم انسانی اسلامی

از سلسله همایش­های فلسفه علوم انسانی اسلامی

 

حاکمیت ارزش­های اصیل و حیات­بخش اسلامی بر تمام ارکان زندگی فردی و اجتماعی مردم از آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی و از مهمترین منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) ­است که توسط مقام معظم رهبری نیز در قالب عناوینی از قبیل ضرورت دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی_ ایرانی در حوزه­های مختلف اندیشه­ورزی و زیست فردی و اجتماعی و همچنین، لزوم حرکت به سوی علوم انسانی اسلامی، پیگیری شده است. در راستای تحقق این اهداف متعالی است که برای بسیاری از اهل نظر، که در جستجوی راه­حل­های گره­گشا و بنیادی برای پاسخگویی به چالش های نظری و عملی فراروی نظام اسلامی هستند، موضوع تحول در علوم انسانی دگرباره به جدی­ترین دغدغه تبدیل شده­است و فعالیت­های ارزشمندی نیز آغاز گردیده و در حال پیگیری است.

 

 با وجود این، هنوز در این زمینه، طرحی جامع و نقشه راهی کامل که موجه و مورد وفاق صاحبنظران باشد تهیه نشده است و اگر بپذیریم که «روش­شناسی یا متدلوژی، بخشی از فلسفه علم یا از جمله مسایل علم‌‌‌‌شناسی است که در آن به تأمل در علوم و بررسی روش­های صحیح کشف و داوری نظریه­های علمی و همچنین فرایندها، اصول و راهبردهای عامّ و خاص تحقیق، از مرحله نظریه­پردازی تا حل مسأله پرداخته می‌‌‌‌شود»،اذعان خواهیم کرد که رویش هر علم موجه و معقول و از جمله علم دینی منوط به تبیین کامل روش­شناسی آن است و از این منظر، شاکله اصلی و بنیادین طرح جامع و نقشه راه دستیابی به علوم انسانی اسلامی را شکل خواهد داد.

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)، در نظر دارد در راستای تحقق اهداف علمی و انقلابی و در ادامه فعالیت­های پیشین خود، در موضوع تحول در علوم انسانی، به کمک همه اساتید معظم حوزه و دانشگاه و با مشارکت و مساعدت مجموع ه­ای از دانشگاه­ ها، مراکز و موسسات علمی و پژوهشی، نخستین همایش تخصصی روش­شناسی علوم انسانی اسلامی از سلسله همایش­های فلسفه علوم انسانی اسلامی را با اهداف زیر برگزار نماید:

 

– زمینه سازی برای نوآوری، تحول و تعالی علوم انسانی، به منظور دستیابی به علوم انسانی اسلامی

 
– دستیابی به الگوهای مناسب روش شناختی برای نقد و بررسی علوم انسانی رایجو دستاوردهای آن

 
– کمک به ایجاد روش شناسی صحیح، جامع وبهینه برای رویش علوم انسانی اسلامی(از سطح نظری و بنیادی تا سطح کاربردی)

 
– نقد و بررسی روش های مورد استفاده در آثارعلمی تولید شده در قلمرو علوم انسانی اسلامی

 

محورها و موضوع­های همایش:

 

الف) مباحث کلی و مقدماتی:

 

۱/الف) تدوین فلسفه علوم انسانی، از دیدگاه اسلام(فلسفه علوم انسانی اسلامی) و مقایسه آن با فلسفه­های علوم انسانی رایج

 

۲/الف) تدوین فلسفه­های مضاف(قبل­العلم) هر یک از رشته­های اصلی علوم انسانی از دیدگاه اسلام و مقایسه آن با فلسفه­های مضاف مشابه خود، در علوم انسانی رایج

 
۳/الف) تدوین روش­شناسی­ نقد علوم انسانی رایج

 
۴/الف) تاریخچه روش­شناسی علم و روش­شناسی علوم اسلامی نزد اندیشمندان مسلمان

 

ب)  معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی اسلامی

 

۱/ب) معرفت شناسی

 
۱/۱/ب)  علم دینی از منظر معرفت شناختی:

 

۱/۱/۱/ب)  بررسی سازگاری یا ناسازگاری علوم انسانی اسلامی، با نظام­ها و رویکردهای معرفت­شناختی موجود

 

۲/۱/۱/ب) بررسی کارآمدی و راه­حل­های معرفت­شناسی اسلامی برای دستیابی به علوم انسانی اسلامی

 

۳/۱/۱/ب) بررسی قلمرو و کاربرد هریک از ابزارها و منابع شناخت، در توجیه گزاره­های علوم انسانی اسلامی

 

۲/ب) روش­شناسی علوم انسانی اسلامی:

 
۱/۲/ب) بررسی روش­های تحقیق متناسب با انواع رویکردها و رهیافت­های مطرح شده در زمینه علم دینی:

 

۱/۱/۲/ب) روش تحقیق متناسب با رویکرد تهذیبی(علم اسلامی، علمی است که با آموزه­های اسلامی ناسازگار نباشد لذا از طریق پالایش و پیرایش علوم رایج به دست می­آید)

 

۲/۱/۲/ب) روش تحقیق متناسب با رویکرد تهذیبی-تکمیلی (علم اسلامی، از طریق تهذیب و پالایش علوم رایج و تدارک کاستی­های آن با آموزه­های اسلامی به دست می­آید)

 

۳/۱/۲/ب)  روش تحقیق متناسب با رویکرد تأسیسی (علم اسلامی، علمی است که مبانی نظری آن اسلامی باشد اما نظریه پردازی از سوی دانشمندان صورت گیرد و به محک تجربه آزموده شود)

 

۴/۱/۲/ب)  روش تحقیق متناسب با رویکرد استنباطی (علم اسلامی، علمی است که از ابتدا تا انتهای آن، با روش تفسیری از متن قرآن کریم و روایات حاصل شود)

 

۵/۱/۲/ب) روش تحقیق متناسب با رویکرد اجتهادی-استنباطی(معتدل) (علم اسلامی، علمی است که اصول و مبانی آن از قرآن و روایات استخراج شود و با روش استنباطی تولید شود و توسعه یابد)

 

۶/۱/۲/ب)  روش تحقیق متناسب با رویکرد مسأله محور (علم اسلامی، علمی است که ناظر به حل مسایل جامعه اسلامی و مورد نیاز آن جامعه باشد)

 

۷/۱/۲/ب)روش تحقیق متناسب با رویکرد روش­محور (علم اسلامی، علمی است که روش تحقیق آن، اسلامی باشد)

 

۸/۱/۲/ب) روش تحقیق متناسب با رویکرد غایت محور (علم اسلامی، علمی است که غایت و هدف آن اسلامی باشد)

 

۹/۱/۲/ب)  روش تحقیق متناسب با رویکرد فقهی (علم اسلامی، علمی است که سؤال­های آن از ناحیه علم مطرح شده باشد و با روش اجتهاد فقهی از سوی علم فقه به آنها پاسخ داده شود)

 

۱۰/۱/۲/ب)  روش تحقیق متناسب با رویکرد پارادایمی (علم اسلامی، علمی است که ذیل پارادایم اسلامی شکل بگیرد)

 

۱۱/۱/۲/ب) روش تحقیق متناسب با رویکرد حقیقت­گرا (هر علمی که روشمند و صحیح به دست آید یا یقین یابیم که بیانگر واقع و نفس­الامر است، اسلامی است زیرا بیانگر مکتوبات قلم تکوین الهی است)

 

۱۲/۱/۲/ب)  روش تحقیق متناسب با رویکرد علم مسلمانان (علم اسلامی، علمی است که توسط نظریه پردازان معتقد و عمل کننده به آموزه های اسلامی، تولید شده باشد)

 

۱۳/۱/۲/ب)  روش تحقیق متناسب با رویکرد تطبیق­گرا (علم اسلامی، علمی است که برای نظریه های موجود در آن، بتوان شواهد و مؤیداتی از قرآن و روایات یافت)

 

۱۴/۱/۲/ب)  …

 

ج) نقد و بررسی متون و منابعی که تا کنون تحت عنوان علوم انسانی اسلامی تولید و منتشر شده است(از منظر روش شناختی)

 

– نقد و بررسی فعالیت های مدیریتی و پژوهشی انجام شده در جهت اسلامی سازی علوم(از منظر روش شناختی)

 

– بررسی امکان و چگونگی کاربرد روش­های تحقیق کمی و کیفی رایج در علوم انسانی موجود، در علوم انسانی اسلامی

 

– معرفی تکنیک ها و روش های تحقیق کاربردی خاص حوزه علوم انسانی اسلامی

 
– جایگاه هر یک از روش­های  عقلی، وحیانی، تجربی و … در دستیابی به علوم انسانی اسلامی

 

مهلت و چگونگی ارسال چکیده  و اصل مقالات:

مهلت ارسال چکیده مقالات:     ۳۱/۲/۱۳۹۲

مهلت ارسال مقالات:              ۳۱/۵/۱۳۹۲
 

۱-  چکیده مقالات باید به زبان فارسی درفضای نرم افزارWord و حداکثر ۲۰۰ کلمه ( ۱۲ سطر ) با فونت ۱۴ حروفچینیشود و به همراه لوح فشرده مربوطه به همراه یک نسخه چاپی در قطعA4 به صورت یک رو، به آدرسدبیرخانه همایش و یا به آدرس الکترونیکی آنارسال گردد.

 
۲-  مقاله کامل کسانی کهچکیده مقاله آنان پذیرفته شده است، حداکثر در ۲۰ صفحه و با مشخصات مندرج در بند قبل، تا تاریخ مقرر  به دبیرخانههمایش ارسال گردد.

 
۳-  مقاله ارسالی، باید پیش از این در هیچ نشریه یا کنفرانسیارائه و چاپ نشده باشد.

 
۴-  دبیرخانه، فقط با نویسنده اول مکاتبه و تماس خواهدداشت.

 
۵-  ذکر مشخصات و نشانی نویسندگان الزامیاست.

 
۶-  مقالات برتر، در مجموعه­ای مستقل منتشر و از نویسندگان برتر تقدیر بهعمل می آید.

 

نشانی دبیرخانه همایش:   تهران بزرگراه شهید بابایی بعد از پل لشکرک، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی

 

وب­سایت همایش:   http://ihrc.ihu.ac.ir

پست الکترونیکی همایش:ihrc@ihu.ac.ir


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .