طرح تربیتی اسلام

آیت الله شهید مرتضی مطهری
۱۰ تیر ۱۳۹۲

Motahari4طرح تربیتی [اسلام]، مبتنی بر واقعیت انسان و اقتضاهای فطری و سرشتی [اوست] و [این‌که] چه راهی وجود دارد برای تقویت و تکمیل آن‌ها. این طرح‌ها، طرح‌هاییست که باید با واقعیت انسان، تطبیق داده شود و راه رشددادن آن کشف شود و مقصدها از انسان کشف شود، آن‌چنان که یک باغبان، طرح‌های خود را از روی مطالعه‌ی گل‌ها تهیه می‌کند و هدفش رشددادن گل‌هاست و برای این منظور، علل رشددهنده، موانع رشد، آفات رشد را کشف می‌کند.

 

در این طرح، همه‌ی کوشش‌ها در چگونه تأییدکردن و پروراندن است. در این طرح‌ها، اساس، به رسمیت‌شناختن فطرت و خلقت و هدایت تکوینی است.

 

(مرتضی مطهری؛ یادداشت‌ها، جلد۱۱؛ ص ۸۶)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .