حضور برخی مبانی اثبات نشده و یا ابطال شده در علوم غربی

آیت الله مصباح یزدی
۱۳ تیر ۱۳۹۲

Mesbah2روشن است که هرعلمی برای تحقیق در موضوعات مربوط به خود نیازمند یک سری اصول موضوعه، اصول متعارفه، یا پیش فرض هایی است که آنها را به عنوان اصول مسلم، از دیگر شاخه های دانش وام می گیرد.

 

یکی ازاشکالات کلی برعلومی که امروزه به نام علوم غربی نامیده می شوند این است که بر یک سلسله اصول موضوعه ای مبتنی هستند که یا در جای مناسب خودشان اثبات نشده اند، و یا حتی ابطال شده اند، ولی همچنان به عنوان مبنای اثبات و تبیین مسائل علمی مورد استناد دانشمندان قرارمی گیرند.

 

پذیرش این مبانی غلط و تحلیل های برآمده از آنها، شخص را (هرجند به صورت ناآگاهانه) به قبول گزاره هایی (ازجنس گزاره های توصیفی یا دستوری) سوق می دهد که به طور صریح یا ضمنی با مبانی، آموزه ها، و دستورات دینی تنافی پیدامی کنند. این در حالی است که ممکن است دانشمند علوم انسانی در همان حال، شدیدا به انجام تکالیف عبادی مذهبی پای بند باشد.

 

(محمدتقی مصباح یزدی؛ رابطه علم و دین؛ ص ۳۳)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .