انصراف علم از معانی سابق خود به پایین ترین سطح معرفت در باور جامعه غربی

حمید پارسانیا
۲۵ تیر ۱۳۹۲

Parsania2شکل گیری و تثبیت مفهوم حسی تجربی و آزمون پذیر علم در اندیشه و باور جامعه غربی، موجب شد تا لفظ علم که قبل از آن بر دانش های دینی و عقلی نیز اطلاق می شد، از معانی سابق خود به سوی بخشی از دانش که پایین ترین سطح معرفت بود و اینک با گسستن از مبادی عقلی و دینی خود به صورت علمی سکولار و دنیوی تغییر هویت داده است، انصراف پیدا کند و بدین ترتیب علم دنیوی و علم معاشی که همه پیوندهای خود را با علم معاد و با گزاره های متافیزیکی قطع شده می پندارد، تنها مصداق برای مفهوم علم شد و گزاره های دینی و متافیزیکی، در کنار توهمات و تخیلاتی قرار گرفتند که به نام ایدئولوژی فاقد هویت علمی و خصلت آزمون پذیری می باشند.

 

علم و فلسفه؛ حمید پارسانیا؛ ص ۱۵۵


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .