القای قطعیت نظریه های علمی غیریقینی در نظام آموزشی موجود

آیت الله مصباح یزدی
۹ تیر ۱۳۹۲

Mesbah4روحیه تحقیق و پژوهش گری اقتضا می کند که در مسائل مختلف، نظریه های مخالف هم مطرح و نقد شود، تا یقین کامل به درستی پاسخ ها حاصل شود.  اما شیوه نادرست و مورد اعتراض ما این است که (همان گونه که دررژیم طاغوت عمل می شد) از ابتدا فرضیات و نظریه های علمی (که احیانا در ظاهر با برخی آموزه های دینی مخالف اند) تحت عنوان آخرین دستاوردهای علمی و سخنانی قطعی و تخلف ناپذیر با آب و تاب بیان گشته، چنین القا شود که: «چون علم ثابت کرده، دیگر جای بحث ندارد».
 
معمولا تلاش بر این است تا با چنین رویکردی خلاف واقع، تعارض علم و دین به عنوان یک پیش فرض در ذهن دانشجویان نقش ببندد و دین به مثابه مجموعه آموزه های خرافی و ضدعلم معرفی گردد. دراین صورت، زدودن آن تلقین ها از ذهن او کاری مشکل خواهد بود و فرصتی نیز برای اثبات حقایق باقی نمی گذارد.
 
(محمدتقی مصباح یزدی؛ رابطه علم و دین؛ ص ۲۷)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .