شماره ۲۰ فصلنامه جاودان خرد منتشر شد

بخش خبری
۲۹ خرداد ۱۳۹۲

ه گزارش پایگاه خبری حکمت و فلسفه، شماره جدید دو فصلنامه علمی و پژوهشی  جاویدان خرد با سردبیری دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی منتشر شد،  در این شماره  مقالاتی با عناوینی همچون: تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر به قلم فضل حسامی،‌ ایده «بلاکیف» در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی به قلم محمدتقی سبحانی، نقد نظریهء تحویل قضایا به موجبهء کلیه بتّاته در منطق اشراقی به قلم عسکری سلیمانی امیری، جایگاه‌ ثتا(Θ) در مابعدالطبیعه به قلم احمد عسکری، دشواره‌ٔ تعریف «جنس» و «نوع اضافی» ،و دیگر مفاهیم متضایف: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن‌سینا به قلم مهدی عظیمی،‌ تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکوئینی: ضرورت وجود الهیات مقدس به قلم لیلا کیانخواه منتشر شده است.

 
در مقاله «تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر» به قلم فاضل حسامی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) آمده است: علم دینی در مکتب علامه صدر، یکی از نخستین نظریه¬های علوم انسانی اسلامی است. شهید صدر هم به تبیین این پارادایم پرداخته و هم آن¬را در عرصهء اقتصاد اسلامی پیاده کرده است. این نظریه نشان داده است که رسالت اسلام به-عنوان یک دین، کشف پدیده‌های عینی و خارجی و روابط بین آن‌ها نیست. کشف و توصیف این‌گونه موارد که بعد خارجی و تجربی دارند، بر عهده‌ٔ علم است که همواره در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌گیرند. رسالت اسلام طراحی مبانی و چارچوب‌های اساسی ساخت جامعه و بایدها و نبایدهای اصولی و چشم‌اندازی است که جامعه باید در مسیر تعیین شده و اصول پذیرفته شده، به¬سوی آن حرکت کند. «علم» تا زمانی که جنبه‌ء توصیف‌گری محض داشته باشد، متّصف به اسلامی و غیراسلامی نمی‌شود؛ زیرا فقط بیانگر واقعیت‌های خارجی و تجربی در حال وقوع و یا واقع شدهء قبلی است. امّا اگر ابعاد و عرصه‌های متفاوت جامعه‌ای بر اساس مذهب اسلام تحقّق عینی یافت، دانشمندان و عالمان می‌توانند از ابعاد و زوایای متفاوت دربارهء آن جامعه مطالعه و مداقه کرده، پدیده‌ها، روابط عینی بین آن‌ها و آثار و نتایج‌شان را کشف و تبیین کنند. دانش و آگاهی حاصل از ماهیت و چگونگی پدیده‌های مورد مطالعه و تحلیل چنین جامعه‌ای، علم اسلامی است که درواقع توصیف و تبیین پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها را در جامعه اسلامی برعهده دارد.

 
مدار تشخیص دیدگاه شهید صدر در این نوشتار، آراء ایشان دربارهء مذهب و مکتب اسلام و فرآیند دست‌یابی به آن و چگونگی پیاده‌سازی آن‌ها در کلیت اجتماعی و مشاهده و تحلیل آن‌هاست. مهم‌ترین اثر شهید صدر که صراحتاً به رابطهء اسلام و علم اقتصاد توجه کرده، اقتصادنا است. در المدرسۀ القرآنیۀ نیز زمینهء تعمیم این نظریه را فراهم کرده است.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .