تعریف دین از نگاه علامه حسن زاده آملی

آیت الله حسن زاده آملی
۱۷ خرداد ۱۳۹۲

Hasanzadehو اما تعریف دین: دین عبارت است از برنامه حقیقی و دستور واقعی نگاه‌دار حد انسان و تحصیل سعادت ابدی او است؛ و همه آداب و متون آن، محض علم و عین صواب است. لاجرم تدوین و تنظیم این‌چنین برنامه‌ای، از جانب کسی جز آفریدگار انسان ساخته نیست؛ یعنی آن دست و قلمی که کتاب تکوینی نظام هستی عالم و آدم را بدین زیبایی نگاشته است که زیباتر از آن، تصورشدنی نیست، و هر یک از کلمات وجودی آن‌ها را دین و آیینی داده است که به قدر یک میکرون، اعوجاج و اختلاف و نارسایی و ناروایی در آن‌ها راه ندارد، همان قلم برای جمیع شئون این صنع عظیمش به نام انسان، دستوری که محض حکمت است، نهاده است تا این دستور در متن آن‌چنان صنع پیاده شود و او را به هدف نهایی و کمال غایی او برساند.

 

(علامه حسن‌زاده آملی؛ آیا علم می‌تواند دین را نادیده بگیرد؟ به اهتمام مهدی گلشنی؛ ص۱۸۶)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .