انتشاره فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی با موضوع «تکنولوژی دینی»

سایت علم دینی
۱۵ خرداد ۱۳۹۲
هفتاد وسومین شماره فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، با موضوع «تکنولوژی دینی» منتشر شد. در این شماره مقالاتی از علی پایا، مصطفی تقوی، محمدتقی موحدابطحی و محسن دنیوی، رضا علیزاده ممقانی، ابوالفضل گائینی و امیر حسین زاد و علی چاپرک به چاپ رسیده است. عناوین مقالات این شماره که به صورت نسخه دیجیتال در سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه موجود می باشد، عبارت اند از: «تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق»، «دو سطح بدیل­اندیشی برای تکنولوژی»، «تکنولوژی و فرهنگ بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقری و پایا»، «خلط مفاهیم علم و فناوری در سنت پدیدارشناسی هرمنوتیک از هایدگر تا آیدی»، «رابطه اعتباریات و فنّاوری های نرم» و «سنجش دیدگاه دکتر سروش درباره تکنولوژی».
 
 
 
شایان ذکر است نسخه دیجیتال این شماره از مجله و شماره های پیشین، به صورت آنلاین در آدرس http://mssh.rihu.ac.ir  قابل دسترسی می باشد.

ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .