منشأ قرابت های علوم حقیقی

آیت الله شهید مرتضی مطهری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

«هیچ علمی خالی از موضوع نیست و آن چیزی که مسائل هر علمی را به صورت افراد یک خانواده در می آورد، همان «موضوع» آن علم است و آن چیزی هم که منشأ قرابت های فامیلی و نژادی علوم است، همانا قرابت هایی است که بین موضوعات علوم برقرار است و اگر برای همه علوم جد اعلایی قائل شویم، همانا آن جد اعلا نیز مربوط به موضوعات علوم است.

 

موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که در آن علم از احوال وعوارض آن گفتگو می شود و قضایای مربوط به او حل می شود. تدبر و تدقیق در مسائل هر علمی و تجزیه مسائل آن، روشن می کند که همه آن مسائل، بیان احکام و آثار و عوارض و حالات یک شیء بخصوص است و همان شیء بخصوص است که همه آن مسائل را به صورت افراد یک خانواده درآورده است و ما آن را موضوع آن علم می نامیم.»  (مطهری مرتضی؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد ۳؛ ص ۲۰)

 

لازم به ذکر است «آنچه در مورد تمایز و طبقات علوم گفته می شود، اولا در مورد علوم حقیقی است که رابطه واقعی و نفس الامری امور را بیان می کند (نه علوم اعتباری) و ثانیا در مورد کلیات است که برای ذهن قابل استدلال و استنتاج است و بالاخره در مورد علومی است که «برهان» به معنای صحیح منطقی در آن جاری است.»

 

(مطهری مرتضی؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد ۳؛ ص ۲۲) 

تفصیل بحث در کتاب مذکور بیان شده است.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .