وجه تمایز فلسفه از سایر علوم

آیت الله شهید مرتضی مطهری
۱۹ فروردین ۱۳۹۲

موضوع فلسفه

«وجود» یا «موجود» به عنوان موضوع فلسفه شناخته می شود (رجوع شود به مقاله ی ۱ کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم) و همین جهت موجب شده که فلسفه رسما به صورت فنی مستقل درآید و از سایر فنون که اصطلاحا همگی تحت عنوان «علم» و هر یک با نام مخصوص خوانده می شود تمایز پیدا کند و بدیهی است که در هر فنی انسان پیش از هر چیز با مفهوم موضوع آن فن سر و کار پیدا می کند. ما فلسفه را می توانیم به نام «علم وجود» بخوانیم در مقابل علم اعداد و علم مقادیر و علم النفس و علم الحیوان و علم المعادن و. . . یعنی همان طوری که سایر محصولات اندیشه ی بشری هر یک متعلق به یک شی ء معین است فلسفه نیز متعلق به یک معنا و مفهوم متمایزی است که همانا مفهوم «وجود» یا «موجود» است. (مجموعه آثار شهید مطهری . ج۶، ص: ۴۶۶)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .