شناخت صحیح دین در پرتو بهره‌گیری توأمان از عقل و نقل

آیت الله جوادی آملی
۲۲ فروردین ۱۳۹۲

«عقل مصباح و چراغ دین و در کنار نقل، منبع معرفت بشر از دین و کاشف محتوای اعتقادی و اخلاقی و قوانین فقهی و حقوقی دین است.» (جوادی آملی، عبدالله؛ منزلت عقل در هندسه معرفت دینی؛ ص۵۰) «اگر اراده و علم الهی، مبدأ هستی‌شناختی دین است، به مدد عقل و نقل می‌فهمیم که خدا چه چیزی را اراده کرده و چه اموری را در مجموعه دین قرار داده است.»  (همان؛ ص۵۲)

 

«معرفت نسبت به دین و شناخت از اسلام، زمانی شکل می‌گیرد که همه منابع معرفتی آن، در کنار هم و با هم ملحوظ شوند… قرآن به تنهایی تمام اسلام نیست مگر نزد کسانی که -حسبنا کتاب الله – را معتقدند؛ چنان‏که روایات نیز تمام اسلام نیستند، بلکه ثقل اصغرند. مجموع قرآن و روایات و عقل می‏توانند معرّف احکام اسلام بوده و حجّت شرعی در باب فهم دین را به دست دهند.» (همان؛ ص۷۲) «هیچ یک از دو منبع معرفتی عقل و نقل، به تنهایی قدرت احاطه بر تمام آنچه هست و آنچه باید نخواهد داشت.»  (همان؛ ص۸۵)


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .