سلسله جلسات «فطرت، مبدأ تحول در علوم انسانی»

روابط عمومی
۲۴ فروردین ۱۳۹۲

شناخت سرشت آدمی، مبداتحول در همه علوم انسانی است، زیرا تا گوهرانسان شناخته نشود، نمی توان از نمودهای انسان گزارش داد. پژوهش درعلوم انسانی بدون شناخت فطرت، ما را به شناخت حیوانی می رساند که جهش انسانیش تنها قامتی مستقیم داشتن است.

در این جلسات طی ۶ الی ۸ جلسه، به مباحث مهمی در باب فطرت و تأثیر آن در تکوین علوم انسانی پرداخته می شود.

استاد: جناب آقای فربهی

زمان: روزهای چهارشنبه، ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳؛ از ۲۸ فروردین

مکان: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

شرکت در این جلسات برای عموم آزاد بوده و ثبت نام حضوری در جلسات اول و دوم صورت می پذیرد.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .