برگزاری اولین جلسه «جهان های اجتماعی»

لعیا شکوهی ستا
۳۱ فروردین ۱۳۹۲

Javadfar3اولین جلسه از سلسله جلسات پژوهشی کتاب «جهان های اجتماعی» ساعت ۱۴ مورخ ۲۸ فروردین ۹۲ در اتاق شورای گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد. هدف این جلسات بررسی و نقد کتاب «جهان های اجتماعی» اثر استاد حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا است که آقای جوادفر استاد این جلسات است.

 
در این جلسه پس از تبیین مبنای نگارش کتاب، پیرامون بخش اول کتاب مباحث کلی مطرح شد. بخش اول کتاب با «عنوان کنش و دانش اجتماعی» به دنبال این موضوع است که علوم اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کند و به عبارت دیگر موضوع بخش «درباره علوم اجتماعی» است. در این جلسه، با این توضیح که «بحث -درباره- یک علم، غیر از بحثی است که -در- آن علم مطرح می شود» ابعاد مختلفی که می توان «درباره» یک علم سخن گفت مورد بررسی قرار گرفت.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .