پایان دوره جریان شناسی علم دینی

روابط عمومی
۱۷ بهمن ۱۳۹۱

Javadfar3

 

 

آخرین جلسه آشنایی مقدماتی و جریان شناسی علم دینی، دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۱ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار گردید. این دوره به مدت ۱۶ساعت، با حضور آقای محمد جوادفر و ۲۰نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران برگزار گردید.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .