از عقل قدسی تا عقل ابزاری

حمید پارسانیا
۲۱ بهمن ۱۳۹۱

یکی از مهمترین خصوصیات دنیای مدرن عقلانیت است و بسیاری از محسنات یا نواقص آن بر محور آن تحلیل می شود. عقلانیت لایه-ها و ابعاد متعددی دارد و هر جامعه، بسته به این که از کدام بعد و لایه آن بهره مند شود، فرهنگ و تمدنی خاص پیدا می کند و در دنیای مدرن، عقلانیتی که بیش از همه فضیلت یافته عقلانیت ابزاری است.

عقل معانی و کاربردهای مختلفی را پیدا کرده است. هر یک از این معانی را با برخی از اضافات می توان از دیگری جدا ساخت نظیر عقل ابزاری، عقل متافیزیکی، عقل نظری و…  در این مقاله ابتدا به یازده معنا و اصطلاح مربوط به هر یک از آنها اشاره می¬شود و سپس به مسائل تاریخی عقل در جهان مدرن پرداخته می شود.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .