اسامی برخی اساتید دوره

روابط عمومی
۲۴ آذر ۱۳۹۱

اسامی برخی اساتید دوره‌ی مقدماتی علم دینی به شرح زیر می باشد:

حمید پارسانیا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

شمس‌الله مریجی، ریاست دانشگاه باقرالعلوم «علیه السلام»

حسین سوزنچی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم «علیه السلام»

نصرالله آقاجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم «علیه السلام»

حسن عبدی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم «علیه السلام»

حسن خیری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نراق

حسن غفاری‌فر، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم «علیه السلام»


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.