برگزاری دوره منطق

روابط عمومی
۲۰ شهریور ۱۳۹۱

شروع جلسات: یکشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۱؛ ساعت ۱۶

 

مکان جلسات: دانشگاه امیرکبیر

 

منبع: منطق۱؛ محمود منتظری مقدم؛ مرکز مدیریت حوزه علمیه

 

مدت دوره: ۲۰ ساعت

____________________________________________

یکى از علومى که از جهان خارج وارد حوزه فرهنگ اسلامى شد و پذیرش عمومى یافت، علم منطق است. علم منطق از متون یونانى ترجمه شد، واضع و مدون این علم ارسطاطالیس یونانى است. این علم در میان مسلمین نفوذ و گسترش فوق‌العاده یافت، اضافاتى بر آن شد و به سر حد کمال رسید. بزرگ‌ترین منطق ارسطوئى که در میان مسلمین تدوین شد، منطق‌الشفاى بوعلى سینا است؛ منطق‌الشفاء چندین برابر منطق خود ارسطو است.

 

منطق چیست؟

منطق قانون صحیح فکر کردن است؛ یعنى قواعد و قوانین منطقى به منزله یک مقیاس و spielautomaten معیار و آلت سنجش است که هرگاه بخواهیم درباره برخى از موضوعات علمى یا فلسفى تفکر و استدلال کنیم باید استدلال خود را با آن مقیاس‌ها و معیارها بسنجیم و ارزیابى کنیم که بطور غلط نتیجه گیرى نکنیم.

 

فایده منطق

ذهن آنگاه که تفکر مى‌کند و امورى را مقدمه براى امرى دیگر قرار مى دهد ممکن است صحیح عمل کند و ممکن است دچار خطا گردد.

یک استدلال در عالم ذهن مانند یک ساختمان است. یک ساختمان آنگاه کامل است که هم مصالحش بى‌عیب باشد و هم شکل ساختمان روى اصول صحیح ساختمانى باشد، هر کدام از این‌ها اگر نباشد آن ساختمان قابل اعتماد نیست.

اساسا عمل فکر کردن، چیزى جز نظم دادن به معلومات و پایه قراردادن آن‌ها براى کشف یک امر جدید نیست، پس کار منطق این است که حرکت ذهن را در حین تفکر تحت کنترل خود قرار مى‌دهد و از خطای ذهن جلوگیری می‌کند.[۱]

 


[۱]– آشنایی با منطق – متفکر شهید مرتضی مطهری


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .