محتوای دوره

روابط عمومی
۲ تیر ۱۳۹۱

هدف از برگزاری دوره:

هدف از این دوره، معرفی اجمالی جایگاه دین در عرصه زندگی بشر و رابطه دین با علم، فلسفه، عقل و نقل می باشد. همچنین طی این دوره مبانی تولید علم دینی، معنا و امکان تولید علوم اسلامی و بومی اجمالاً مورد بحث قرار می گیرد.

تلاش بر آن است در طی این دوره، بسیاری از تعارضات و شبهات ناشی از مواجهه نامعقول نظام آموزش سنتی و مدرن مرتفع گردیده و زمینه های تحقیق و پیگیری این مباحث با معرفی منابع و اساتید فراهم گردد؛ ضمن اینکه تعمق و بحث بیشتر بر مباحث، در دوره ها و برنامه های آتی امکان پذیر بوده و علاقه مندان می توانند سیر مطالعات و مباحثات خود را در ترم های آینده پیگیری نمایند.

___________________________________________
عناوین دوره ها:

۱- سیری در منظومه فکری متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری

از نظر استاد مطهری مهمترین مساله روزگار ما “بحث اسلام و نیازهای زمان” است. استاد اهتمامی ویژه به این مساله داشتند و برخی آثارشان مستقیما به این مساله اختصاص دارد و بسیاری دیگر از آثار ایشان هم متضمن بحث و حل مقدمات و مبانی و یا تبیین راهکارها و روشهای و نتایج و لوازم این مساله است.

در این دوره با محوریت کتاب خاتمیت استاد مطهری سعی خواهد شد که با بهره گیری از سایر کتب ایشان مروری بر منظومه فکری استاد در این مساله صورت گیرد.

___________________________________________

۲-  آشنایی با علوم اسلامی (فلسفه-منطق-کلام-اصول فقه-فقه)

یکی از مهمترین مسایل تحول در علوم انسانی جایگاه و نقش مثبت یا منفی علوم اسلامی یعنی منطق، فلسفه، فقه اصول فقه و نیز کلام است. هر گونه تصمیم گیری در این عرصه _مطالعه یا عدم مطالعه این علوم_ متوقف بر آشنایی با این آنها است.

 هدف این دوره به وجود آوردن یک آشنایی اجمالی با این علوم است.

___________________________________________

۳-  بازخوانی و تأملی بر انتقادات واردشده بر فلسفه اسلامی

فضای انتقادی علیه فلسفه اسلامی اخیرا شدت بیشتری پیدا کرده است که البته این گسترش اگر به دور از فضای تحریف و تهمت صورت گیرد، برای رشد فکری جامعه اسلامی مبارک خواهد بود. برای دستیابی به چنین رشدی باید به بررسی و تعمق در این انتقادات و پاسخ های ارائه شده از سوی جریان فکری فلسفه اسلامی پرداخت.

این دوره با ضروری دانستن بحث و بررسی در باب مبانی فکری اسلامی به جمع بندی از مهمترین و اساسی ترین اشکالات منتقدین و نیز تامل در پاسخ های ارائه شده خواهد کرد.

___________________________________________

۴-  جریان شناسی علم دینی (بررسی آرای: مصطفی ملکیان، دکتر خسرو باقری، مهدی نصیری، فرهنگستان علوم، دکتر سیدحسین نصر، آیت‌الله جوادی آملی)

در این چند سال اخیر نظریات مختلفی نظریات متعددی در عرصه تبیین علم دینی و موافقت یا مخالفت با آن در جامعه مطرح شده اند. علاقه مندان به حوزه علم دینی بعضا خواهان این مساله اند که مدعای هر یک به روشنی مطرح شده و ربط و نسبت این نظریات با یکدیگر معلوم گردد.

در این دوره به طور مختصر به برخی جریانات شاخص علم دینی پرداخته و نهایتا نسبت آنها با یکدیگر تبیین خواهد شد.

___________________________________________

۵-  آشنایی با نظریه «علم دینی» با رویکرد فلسفه اسلامی

جریان هزار ساله فلسفه اسلامی  جریانی فکری است که با بهره گری از حجت الهی(عقل)  کوششی بسیار درباب فهم رابطه خداوند با مخلوقات و صفات و افعال الهی و مسایل بلند مطرح شده در قرآن و روایات نموده است. ثمره چنین کوششهایی در ملاصدرا به بار نشست و حکمت متعالیه ای بس قدرتمند پدید آمد. البته بحث و بررسی در این باب پایان نگرفت و همچنان حکمای اسلامی به تدقیق و بررسی ادامه دادند و این مساله تا عصر حاضر پابرجاست. در دوره معاصر برخی از بزرگان فلسفه اسلامی تبیین های دقیقی از مساله علم و جایگاه عقل و نقل ارائه کردند توسط شاگردان آنها شرح و بسط داده شد و جا دارد از نظریات این اندیشمندان حتی الامکان بهره ببریم.

در این دوره با تمرکز روی برخی مقالات اساتید این عرصه، زمینه برای بررسی جزییات این دیدگاه آماده خواهد شد.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .