زمان‌بندی جلسات دوره علم و دین

روابط عمومی
۱۴ تیر ۱۳۹۱

زمان برگزاری

جلسه سوم

جلسه دوم

جلسه اول

عنوان دوره

شنبه: ۱۷ تیر

فلسفه

منطق

منطق

آشنایی با علوم اسلامی

یکشنبه: ۱۸ تیر

دین‌شناسی

دین‌شناسی

دین‌شناسی

آشنایی با منظومه فکری استاد مطهری

دوشنبه: ۱۹ تیر

آشنایی با نظرات دکتر زیباکلام در باب علم دینی آشنایی با نظرات فرهنگستان علوم در باب علم دینی آشنایی با نظرات دکتر داوری اردکانی در باب علم دینی

جریان شناسی علم دینی

سه شنبه: ۲۰ تیر

فلسفه

فلسفه

فلسفه

آشنایی با علوم اسلامی

چهارشنبه: ۲۱ تیر

انسان‌شناسی

انسان‌شناسی

انسان‌شناسی

آشنایی با منظومه فکری استاد مطهری

پنجشنبه: ۲۲ تیر

     

جریان شناسی علم دینی

جمعه: ۲۳ تیر

       

شنبه: ۲۴ تیر

فقه

فقه

فقه

آشنایی با علوم اسلامی

یکشنبه: ۲۵ تیر

فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق

آشنایی با منظومه download pokies فکری استاد مطهری

دوشنبه: ۲۶ تیر

 علم دینی  علم دینی  علم دینی

آشنایی با نظریه علم دینی با رویکرد فلسفه اسلامی

سه شنبه: ۲۷ تیر

اصول فقه

اصول فقه

اصول فقه

آشنایی با علوم اسلامی

چهارشنبه: ۲۸ تیر

معرفت‌شناسی

معرفت‌شناسی

معرفت‌شناسی

آشنایی با منظومه فکری استاد مطهری

پنجشنبه: ۲۹ تیر

علم دینی علم دینی  علم دینی

آشنایی با نظریه علم دینی با رویکرد فلسفه اسلامی

جمعه: ۳۰ تیر

       

ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .