جزئیات برنامه روز دوشنبه ۱۹ تیر

روابط عمومی
۱۷ تیر ۱۳۹۱

جلسه «آشنایی با فقه» در تاریخ ۲۰ تیر با حضور آقای شاه آبادی و جلسه «آشنایی با فلسفه» در تاریخ سه شنبه ۲۷ تیر با حضور آقای بیات برگزار می گردد.

برنامه جریان شناسی علم دینی، دوشنبه ۱۹ تیر:

محمد ترک یلماز (کارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه امیرکبیر): آشنایی با نظریات دکتر سعید زیباکلام

حسین مهدی زاده (روابط عمومی طلاب و دانشجویان فرهنگستان علوم): آشنایی با نظریات فرهنگستان علوم اسلامی

سید حسین شهرستانی (دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران): آشنایی با نظریات دکتر رضا داوری اردکانی


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .