تغییرات برنامه دوره علم و دین

روابط عمومی
۲۰ تیر ۱۳۹۱

«جریان شناسی علم دینی» با بررسی نظرات «دکتر سید حسین نصر»، «دکتر علی پایا» و «دکتر خسروباقری»، در تاریخ شنبه ۲۴تیر برگزار می گردد.

ادامه نشست های «جریان شناسی علم دینی» با حضور «آقای مهدی نصیری» در تاریخ یکشنبه ۲۵تیر از ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

«علم دینی با رویکرد فلسفه اسلامی و با تمرکز بر نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی» در روز یکشنبه ۲۵تیر از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ برگزار می شود.

«جمع بندی و نقد نظرات موجود در باب علم دینی» نیز در روز دوشنبه ۲۶تیر از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ برگزار می گردد.


ارسال دیدگاه

در صورتی که تمایل دارید با شناسه خود پیام ارسال نمایید،‌
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید .