توضیحات دوره های آموزش عمومی

دوره های آموزشی موسسه علم دینی صدرا، شامل دوره های عمومی و تخصصی می باشد و دوره های عمومی در دو سطح مقدماتی و تکمیلی برگزار می گردد. ساختار و محتوای دوره های عمومی به شرح زیر می باشد:

 

در این دوره‌ها، ضمن ایجاد انگیزه و دغدغه نسبت به موضوع، فهم اجمالی و کوتاهی نسبت به ساختار و محتوای علمی نظریه حضرت آیت‌الله جوادی آملی ارائه می‌گردد.

 
در سطح مقدماتی تاکنون یک دوره به صورت حضوری (ترم دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲) و یک دوره به صورت غیرحضوری (تابستان ۹۲) برگزار گردیده و دوره جدید آن، در حال برنامه‌ریزی جهت برگزاری می‌باشد. هم‌چنین در سطح تکمیلی یک دوره (تحت عنوان تربیت‌مربی در تابستان ۹۲) برگزار گردیده و دومین دوره در حال ثبت نام جهت برگزاری می‌باشد.

 

 سطح مقدماتی:

در سطح مقدماتی، با رویکرد فرهنگی-اجتماعی و بدون در نظرگرفتن ابعاد معرفتی و ساختاری علوم جدید، به ناهمخوانی پیامدهای فرهنگی- اجتماعی آن با فرهنگ و تمدن اسلامی اشاره می‌گردد.

 
هم‌چنین به نتایج و ثمرات حضور فرهنگی علم دینی در تاریخ تمدن اسلامی و اهمیت آن در شکل‌گیری و تحقق تمدن اسلامی در عصر کنونی پرداخته می‌شود.

 
هدف از برگزاری این سطح، ایجاد انگیزه، دغدغه و ایجاد فهم عمومی نسبت به اهمیت موضوع می‌باشد که این امر در ضمن توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی علوم جدید، شکل خواهد گرفت.

 
سرفصل‌های سطح مقدماتی:
۱-    نقد علوم جدید با رویکرد فرهنگی-اجتماعی:
أ‌.    ابعاد و ویژگی‌های اصلی علوم جدید
ب‌.    پیامدهای فرهنگی علوم جدید در غرب
ت‌.    پیامدهای اجتماعی علوم جدید در غرب
ث‌.    نحوه ورود علوم جدید به ایران و پیامدهای فرهنگی-اجتماعی آن
۲-    معرفی علم دینی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی:
أ‌.    ابعاد و ویژگی‌های اصلی علم دینی
ب‌.    علم دینی در تاریخ و تمدن اسلامی ۱
ت‌.    علم دینی در تاریخ و تمدن اسلامی ۲
ث‌.    رویکردهای کشورهای اسلامی برای تحقق تمدن اسلامی

 

 سطح تکمیلی:

در سطح تکمیلی، به صورت اجمال مشکلات معرفتی و ساختاری علم جدید در مقایسه با سنت فلسفی جهان اسلام مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین به معرفی ابعاد اصلی نظریه آیت‌الله جوادی آملی و ساختار علم دینی از منظر ایشان پرداخته و تصویری کلی از آن ارائه می‌شود. در نهایت نظریات مختلف پیرامون علم دینی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

 
سرفصل‌های سطح تکمیلی:
۱-    ماهیت علم
۲-    ماهیت دین
۳-    دیدگاه‌ها
۴-    راهکارها (برنامه‌های عملی پیشنهادی)

 
منبع محتوای دوره:
–    کتاب «معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی»: حسین سوزنچی